Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Apiales -> familia Apiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Trinia glauca (L.) Dumort.

Srpski naziv

Dvodoma bedrenika


Opis vrste

Dvogodišnja do višegodišnja biljka visoka 20-50 cm, dvodoma, primerci sa muškim cvetovima su niži. Pri osnovi stabljike nalazi se gust končast čuperak od ostataka lisnih drški. Stabljika gola, uzdužno rebrasta, razgranata. Prizemni listovi na drškama proširenim pri osnovi u rukavac. Svi listovi u režnjevima, prizemni isečeni na 3-5 pari, 2-3 puta perasto deljenih; listovi na stabljici i granama su slično prizemnim izdeljeni na linearne segmente, ali sedeći. Na granama donosi mnogobrojne štitove, na muškim primercima nežne, sa 4-5 končastih zrakova i sitnim štitićima (sa mnogo beličastih cvetova), dok su štitovi ženskih biljaka sa 4-8 zrakova (i isto toliko cvetova) na debljoj i dužoj peteljci. Krunični listići ženskih cvetova imaju po sredini širu crvenkastu liniju. Plod mrk, elipsoidan, sa zaobljenim i jako istaknutim rebrima; po preseku je petouglast. Biljka se razmnožava semenjem. Cveta V-VI.
Tipično stanište ove biljke su osunčena mesta, na stenama (uglavnom krečnjačkim) i suvim padinama po južnim položajima. Raste i u travi utrina, košenih pašnjaka i svetlih šuma, pretežno u brežuljkastim krajevima. Ima ga i po našim planinama (npr. Maljen, Ozren, Zlatibor) ali u visinu ne ide tako daleko kao druge iz roda. Evropska vrsta, mediteranski florni element.

Sin. Pimpinella glauca L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice