Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Dipsacales -> familia Valerianaceae

Vrsta

Latinski naziv

Valeriana officinalis L.

Srpski naziv

Odoljen, odolin, valerijana


Opis vrste

Višegodišnja biljka štitaste cvasti visoka 30-200 cm. Mirišljave cvasti rađaju na vrhu stabla, cvetovi su crveni do svetlocrveni, ponekad skoro beli. Stablo uspravno, šuplje, uzduž karakteristično izbrazdano. Listovi su naspramni, neparno perasti i rascepljeni, na dugačkim drškama. Gornji listovi imaju kraće drške i manje liske, dok su najviši listovi lancetasti i bez drški. Miris stabljike, posebno korena, vrlo je neugodan. Poznata je lekovita biljka.
Raste u vlažnim šumama i rubovima istih, na čistinama i vlažnim livadama i u jarkovima. Česta je biljka i na bogatim, glinenim tlima obrazuje velike zajednice. Kod nas je zaštićena – Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune (Službeni glasnik Republike Srbije, br.31/05, 45/05) a nalazi se i u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Biljka vlažnih livada i pustara.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović