Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Violaceae

Vrsta

Latinski naziv

Viola biflora L.

Srpski naziv

Dvobojna ljubičica


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – SAC 6430


Rasprostranjenje

Šume i senovita mesta.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović