Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Violaceae

Vrsta

Latinski naziv

Viola calcarata L.

Srpski naziv

Vulfenova ljubičica, Cojzova ljubičica


Opis vrste

Endemična planinska biljka jugoistočne Evrope. Raste uz mesta gde se topi sneg, na kamenjarima i siparu u visinama od 1400 do 2800 m. Cveta od maja do avgusta.
Vrsta traži određeno razjašnjenje. Nekada su je taksonomi razdvajali na više vrsta u odnosu na rasparčani areal i odlike cveta (tzv. calcarata-kompleks). Naime ova ljubičica (vulfenova - tipska) dolazi u više boja, od kojih je najrašireniji oblik sa žutim cvetom. Na Dinaridama i Karavankama ponegde raste cojzova ljubičica (Viola zoysii) danas samo podvrsta (Viola calcarata L. subsp. zoysii (Wulfen) Murb.) koja takođe ima više varijanti boje cveta.
Autor: Jožef Dožai

Rasprostranjenje

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović