Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Violaceae

Vrsta

Latinski naziv

Viola hirta L.

Srpski naziv

Dlakava ljubičica


Opis vrste

Višegodišnja busenasta biljka; nadzemni deo rizoma debeo, kratak, sa kratkim internodijama, razgranat, uspravan ili poluuspravljen. Izdanak mutnozelene boje, ± gusto pokriven kratkim, stršećim dlakama, kasnije ± ogoli. Svi listovi su prizemni, s proleća lisna drška je dugačka 1-8 cm, ± pokrivena dlakama ili gola; liska izduženo jajasta do trouglasto jajasta, dugačka 1-4 cm i 0,7-3 cm široka, na vrhu ± šiljata, pri osnovi plitko, ređe dublje srcasto urezana do skoro odsečena, i na licu i na naličju ± pokrivena dlakama, starija ± gola; liska nije sjajna, obod je skoro prav, fino i pravilno nazubljen; lisna drška na letnjim listovima dugačka 5-20 cm, liska izduženo jajasta, dugačka 4-10 cm i 2,5-5,5 cm široka, na vrhu većinom šiljata, pri osnovi plitko do duboko srcasto urezana, sa ± širokim zarezom, duž oboda nazubljena, pokrivena kratkim dlakama. Zalisci jajasto lancetasti, dugački oko 1 cm i 2-3 mm široki, na vrhu šiljati, opnasti, celog oboda ili sa kraćim (ređe dužim) resama, goli ili naročito na vrhu pokriveni proređenim dlakama. Cvetna drške polaze iz osnove biljke, često su mnogobrojne, dugačke 3-12 cm, duže od proletnjih listova, na precvetaloj biljci gube čvrstinu; brakteole se većinom nalaze ispod sredine cvetnih drški. Cvet dužine 1,4-1,7 cm, ne miriše. čašićni listići izduženo jajasti, na vrhu tupi, sa kratkim, zaokruženim privescima, koji naležu na cvetnu dršku. Krunični listići izduženo obrnuto jajasti, na vrhu urezani, dugački 15-20 mm, ivicama se ± pokrivaju, svetlo-plavoljubičasti i pri osnovi beli, ređe tamnijeljubičasti, šareni, ružičasti ili beli; ostruga dužine 3-5 mm, prilično tanka, šiljata, većinom prava ili samo na vrhu kukasto savijena, crvenkastoljubičasta. Plodnik ± pokriven dlakama, u početku često skoro go; stubić bočno spljošten, sa naviše upravljenim kukastim kljunom. čaura loptasta, u prečniku veličine 0,5-0,7 cm, pokrivena ± kratkim i rastresitim dlakama, polagano se otvara na podlozi. Seme beličasto, sa vrlo dugačkim uljanim telom (elajozomom). Cveta od marta do maja. Raste na suvim i vlažnim livadama i pašnjacima, u šikarama i svetlim šumama, na različitoj podlozi. Penje se preko 2000 metara.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice