Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Violaceae

Vrsta

Latinski naziv

Viola pumila Chaix

Srpski naziv

Niska ljubičica


Opis vrste

Sitna, malolisna višegodišnja biljka, ± potpuno gola. Rizom kratak s jako razgranatim korenima. Izdanci tamnije zeleni, goli. Stabljika jedna, visine 10-15 (-30) cm, uspravna, donji članci pokriveni mrkim zaliscima. Listovi naglo suženi u kratku krilato proširenu dršku, liska tamnozelena, jajasto lancetasta, 5-6 x 1,5-2 cm, duž oboda je proređeno i krupno nazubljena, u vršnom delu ± cela. Zalisci ("rame" lista) dugački, lancetasti, nazubljeni, sa šilastim ± dugim zubcima. Cvetne drške sa dve brakteje u gornjem delu, dužine su lista u čijem pazuhu se nalaze ili nešto duže. Cvetovi dugi 1,5-2 cm, ne mirišu. Krunica prožeta tamnijim žilama, prvo živahno ljubičasta, kasnije pobledi. Čašični listići iskrivljeno lancetasti, privesci dužine 1-2 mm. Krunični listići uzano objajasti, ostruga ± konična, na vrhu tupa, duga 2-4 mm. Žig produžen u naviše uspravljen kljun, go ali pri vrhu papilast. Plod izduženo jajasta višestrana čaura. Cvetanje: V-VI.
Biljka vlažnih livada i ako suvljih slatinskih, skoro uvek u dolinama reka. Subpontski florni element, kod nas veoma proređen (samo dva poznata staništa u Srbiji).

Stari naziv Viola pratensis Mert. & W.D.J.Koch
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović