Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Picea abies (L.) Karsten

Srpski naziv

Smrča, smreka


Opis vrste

Sin. Picea excelsa (Lam.) Link
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena u gorama iznad 1000 m, Srbija, Karpati, Mađ. i Hrv. pretpl., Hrvatska.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice