Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe

Srpski naziv

Crni bor, krimski; Palasov bor


Opis vrste

Drvo do 50 m visine, jajaste, u starosti – naročito na stenovitim mestima – široko zasvođene krošnje, gotovo horizontalno zaravnjenog vrha. Starija stabla su sklona da izgube donje grane. Kora pločasto raspucala i veoma debela, tamnobraon, kasnije tamnosiva. Iglice (četine) tamnozelene, do 18 cm duge, rastu u paru. Cvetanje V-VI.
Pionirska vrsta suvih, kamenitih planina. Palasov bor (ponekad ga zovu i Turski) je reliktna endemična podvrsta bora, rasprostranjena u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj, Turskoj (var. caramanica) i Rumuniji. U Srbiji zvanično se vodi samo jedna poznata populacija, na planini Crnook (Jarešnik). Izdvojenu populaciju u Rumuniji su – zbog sličnosti – prvo opisali kao primorski bor (Pinus pinaster) i takođe još u 19. veku pod imenom Pinus laricio što je sinonim za drugu podvrstu crnog bora. Morfološke razlike sa tipskim crnim borom uočljive su samo za kvalifikovane botaničare, što dodatno otežava i činjenica da postoji izvesno preklapanje populacije se drugim podvrstama, sa brojnim prelaznim oblicima (Šilić, 1988). Međunarodni status ugroženosti: VU (Vulnerable – A1, 2 B2 E2 F2 G2 1 L2). Evropski status: Annex 1 BDA.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Stenoendem, relikt
Direktiva o staništima EU – SAC 9530
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice