Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus sylvestris L.

Srpski naziv

Beli Bor


Opis vrste

Drvo do 30 (na povoljnom staništu i do 40) m visoko, krošnja retka, prvo kupasta a kod starijih primeraka u vidu kišobrana raširena. Četine svetlozelene, na kratkim izbojcima u paru, dvolisne, 4-7 cm duge. Kora sivosmeđa i pri dnu debela, ljušti se u tankim crvenkastim ljuskama, a u starije doba ispuca u velike crne brazde. Šišarke sivosmeđe, male, na kratkoj dršci, sazrevaju tek dogodine. Cvetovi jednopolni (stabla jednodomna), cveta V-VI.
Optimum svojih uslova nalazi na umereno suvim, manje kiselim, rastresitim tlima, divlje i samoniklo obrazuje čiste ili mešovite sastojine od gorskog do subalpskog pojasa (gde dopire do 2000 m n.v.). U kontinentalnim-Panonskim krajevima javlja se autohtono retko i na nižim peskovima, ali kao važna šumarska vrsta naširoko je sađena. Beli bor je u prirodi rasprostranjena vrsta, pre svega Evropskog areala, na severu doseže Laponiju a Aziju do Mongolije.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice