Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Amaryllidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Leucojum aestivum L.

Srpski naziv

Dremovac


Opis vrste

Zeljasta lukovičasta biljka srodna visibabi, ali je od nje znatno veća – stabla visokog i do 65 cm. Dok visibababa donosi jedan cvet, dremovac na vrhu stabljike nosi 3-8 cvetova, belih, zvonastih. Plod je čaura. Cveta od aprila do juna, ponekad u gustim populacijama u poplavnim šumama, na adama, pored tekućica, na svežim tlima, na vlažnim livadama. Gaji se i kao ukrasna biljka. Medonosna je. Nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Vlažna mesta. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice