Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Acorales -> familia Acoraceae

Vrsta

Latinski naziv

Acorus calamus L.

Srpski naziv

Iđirot, mirišljava trska


Opis vrste

Višegodišnja biljka sa simpodijalno razgranatim rizomom koji je dug 25-50 (150) i debeo 1-3 cm, mesnat i karakterističnog mirisa. Stablo 60-150 cm visoko, spljošteno, sa jedne strane oštro rebrasto a sa druge žljebasto. Listovi uzani, po ivici fino talasasti, široki 1 (2) cm, dugi do 60 cm, zeleni, pri osnovi crvenkastoljubičasti. Obod lisnog rukavca opnast. Cvast cilindrična, na vrhu slabo kupasta, 4-12 cm duga i nagnuta u stranu pod uglom od 45º, čine je brojni, sitni, žutozelenkasti, dvopolni cvetovi. Perigon šestočlan, širi nego duži. Prašnika 6, filamenti kratki. Plodnik 2-3-ook. Plod izdužena crvena bobica sa malo semena. Cveta u junu mesecu. Raste pored reka, na močvarnim, vlažnim i zabarenim mestima. U Evropu je preneta iz Carigrada u 16. veku kao lekovita i aromatična biljka gde se veoma raširila. Veoma aromatična biljka. Sadrži razna etarska ulja, glikozide, smole, štavne materije i sl. Koristi se u medicini, u prehrambenoj industriji i u industriji kože.
U prirodi je u nestajanju, zbog intenzivnog korišćenja rizoma u farmaceutskoj industriji. U Srbiji je zaštićen zakonom (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Poreklom iz Istočne Azije, u Evropi odomaćena, široko rasprostranjena ali retka biljka. Javlja se mestimično u priobalnim delovima sporotekućih i stajaćih voda, ponajviše u tršćacima mrtvaja.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović