Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Alismatales -> familia Araceae

Vrsta

Latinski naziv

Arum maculatum L.

Srpski naziv

Kozlac obični, kozalac, zakoznik


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa cilindričnim rizomom. Pri osnovi stabla nalaze se 2-3 kopljasta lista koji su do 7 cm dugi, često sa izduženim središnjim delom. Nervatura mrežasta. Liska sa ili bez tamnih mrlja. Lisna drška obično duža od drške cvasti, samo nekada kraća. Lisne drške su duge i pri osnovi proširene u lisni rukavac. Priperak - spatha - spolja zelenkast, iznutra žućkast, po obodu i u donjem delu svetlo ili tamno purpuran, prema vrhu se sužava i završava se u ovalno lancetasti, do 4 cm dugi i 2 cm široki, zelenkasti, žućkastozeleni ili purpurni deo. Deo cvasti sa ženskim cvetovima 3-4 puta duži od dela sa muškim cvetovima. Gornji deo vretena cvasti po pravilu ljubičast, ređe žućkast, cilindričan. Plod narandžasto crvena bobica. Cveta u aprilu i maju mesecu. česta vrsta na dubokim i svežim zemljištima bogatim humusom. Može da raste na zemljištima sa različitom geološkom podlogom i sreće se u brojnim fitocenozama lišćarskih i četinarskih šuma. Naziv roda potiče od grčke reči aros = koristan, jer je biljka korišćena kao lekovita, inače ime jedne vrste kod Teofrasta.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović