Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Cyperaceae

Vrsta

Latinski naziv

Carex caryophyllea Latourr.

Srpski naziv

Prolećna oštrika


Opis vrste

Višegodišnja, proređeno busenasta biljka sa tankim, puzećim rizomom, pokrivenim smeđim, opnastim ostacima lisnih rukavaca, sa kraćim ili dužim puzećim izdancima. Stabljike visoke (5) 10-30 (50) cm, pojedinačne, tanke, prave ili polusavijene, tupo trouglaste, malo duže od listova, pri osnovi sa smeđim skoro celim rukavcima. Listovi linearni, široki 2-3 mm, malo rapavi, žljeboviti sa istaknutim nervom po sredini. Priperci pri osnovi cvasti sa kratko čekinjastom liskom i kratkim rukavcem, ne prelaze dužinu klasića. Cvast ± kratka, rastresita, sa 2-3 jajasta, jajasto duguljasta do skoro valjkasta, 5-15 mm duga, sedeća ženska klasića ili donji malo udaljen na kratkoj peteljci i sa 1 duguljasto jajastim do valjkastim, do 3 cm dugim muškim klasićem na vrhu cvasti. Pleve muškog klasića sa uzanim opnastim rubom, zašiljene, svetlokestenjaste, kod ženskih klasića pleve široko jajaste, zatupaste ili šiljate, ređe bodljasto zašiljene, smeđe sa zelenom središnjom prugom, jednake po dužini sa meškovima ili su duže. Meškovi objajasti ili eliptični, ispupčeno trouglasti, pokriveni kratkim maljama, dugi 2-2,5 mm, pri osnovi suženi, sa 6-7 uzdužnih nerava, slamnožutozeleni, zatim riđi, na vrhu naglo suženi u jako kratak, konusno odsečen kljun, ili su bez kljuna. Žiga 3. Orašica tamnosmeđa sa svetlijom osnovom i vrhom. Cveta od marta do maja meseca.Raste na suvim livadama i sunčanim padinama.

Sin. Carex verna Chaix, nom. illeg.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice