Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Poaceae

Vrsta

Latinski naziv

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl

Srpski naziv

Francuska trava, francuski ljulj, ovsenica, pahovka


Opis vrste

Višegodišnja biljka sa rastresitim busenovima, visoka 50-120 cm, često sa kratkim stolonama. Listovi ravni, široki. Metlica duguljasta, pre cvetanja stegnuta, kasnije raširena, uspravna, s mnogo klasića. Pleve duguljasto lancetaste. Plod vretenast, s mekim maljama. Cvetanje: VI-VII.
Stanište: Na livadama, svetlim mestima u šumi, na nasipima. Opšte rasprostranjenje: Skoro cela Evropa, u Mediteranu, severna Afrika, Kanarska, zapadna Azija. Preneta i u Severnu Ameriku i Australiju. U Srbiji je rasprostranjena u brdskom regionu.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka, pored puteva i na pustim travnatim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice