Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Poaceae

Vrsta

Latinski naziv

Poa bulbosa L.

Srpski naziv

Lukovičasta livadarka


Opis vrste

Višegodišnja, donekle sivozelena, 10-30 (-50) cm visoka biljka. Stabla prilično kruta, uspravna, ređe ustajuća, na osnovi s lukovičastim zadebljanjima ispod metlice daleko naniže bez lišća. Listovi uzani, oni na stablu ravni, a bazalni savijeni. Metlica rastresita, do 8 cm dužine, pre i posle cvetanja stegnuta, grane kratke, uspravno odstojeće, često vijugave. Klasići duguljasto jajasti, s 4-10 cvetova, zeleni ili prelaze u ljubičastu boju. Pleve široke lancetaste, duguljaste. Cveta u maju. Stanište. Na suvim sunčanim mestima, na zidovima, putevima, na ivicama njiva, u sušnim šumama i livadama, na peskovima, sunčanim mestima. Opšte rasprostranjenje: Srednja i južna Evropa, južna Engleska, srednja Švedska, srednji deo bivšeg SSSR-a, zapadna Azija, Sibir, severna Afrika.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice