Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Poaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ochlopoa annua (L.) H. Scholz

Srpski naziv

Rana livadarka


Opis vrste

Jednogodišnja do dvogodišnja (retko višegodišnja), 20- 35 cm visoka, pri osnovi busenasto razgranata biljka. Rizom vlaknast. Stablo uspravno ili češće ustajuće. Izdanci se na čvorovima često ukorenjavaju i obrazuju pupoljke koji odmah izrastaju raskidanjem rukavca, postaju slobodni i posle stvaranja novih izdanaka, cvetaju. Listovi sa glatkim, malo stisnutim rukavcima. Metlica rastresita, jajasta do piramidalna, okrenuta na jednu stranu, do 8 cm duga, retko duža. Klasići sa 3, ređe 4-5, pa i 7 cvetova, zeleni, ređe prelaze u ljubičasto. Donji cvetovi hermafroditni, gornji 1-2 ženski i oni se prvo otvaraju. Plod sa strane stisnut, sa uskom leđnom brazdom. Cvetanje: I-XII.
Stanište: Raste u grupama na okrajcima travnjaka, pored puteva, u dvorištima, na livadama gde se više gazi, na pustim i obrađenim mestima, u baštama, na vlažnim mestima, po šumama. Čest i dosadan korov. Ide i do 2000 m nadmorske visine. Opšte rasprostranjenje: U celom svetu, izuzev polarnih i alpijskih oblasti i pustinja. Kosmopolit. U Srbiji rasprostranjena.

Stari naziv Poa annua L.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka, kultivisana i pusta mesta.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović