Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Poaceae

Vrsta

Latinski naziv

Stipa pulcherrima C. Koch

Srpski naziv

Kovilje, lepo


Opis vrste

Velika višegodišnja busenasta biljka. Stablo 40-100 cm visoko, golo, samo je ispod cvasti kratko dlakavo. Listovi dugi, pojedini dostižu i do 1 m, oni pri osnovi rapavi, ravni i široki 0,5-1 mm. Gornji listovi usko linearni, do 3 mm široki, ravni ili polusavijeni, goli, glatki, retko rapavi. Lisni rukavac duži od internodija, go, gladak, mlad po obodu trepljasto dlakav. Ligula u donjih listova 1 mm duga a u gornjih 2-3 mm, obodom fino trepljasta, ponekad gola. Pleve skoro jednake, duge ± 70 mm, dugo zašiljene. Plevice duge (18-) 20-23 (-27) mm. Donja plevica duga 20-25 mm, u donjem delu gusto dlakava a u gornjem dlake su poređane u 7 redova, od kojih dva dostižu vrh plevice. Os (25-) 30-37,5 (-41) cm duga, dva puta kolenasto povijena, u donjem delu uvrćena, u gornjem perasto dlakava. Dlake osi su 7 mm duge. Cveta u julu mesecu.
Raste na suvim travnatim staništima, pretežno na krečnjaku. Naziv potiče od grčke reči stype, a latinske stupa = lanena, konopljasta kudelja, ili od latinske reči stipare = zbiti, stipula = slamka.

Sin. Stipa pennata subsp. pulcherrima (K. Koch) Freitag
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

U Srbiji: Rtanj, Suva planina, Ozren, Svrljiške planine, Fruška gora, Vršački breg; Donje Podunavlje (južni Banat - severoistočna Srbija); u okruženju: Mađarske pretpl., Erdelj.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice