Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Crocus reticulatus Steven ex Adams

Srpski naziv

Prugasti šafran


Opis vrste

Višegodišnja, lukovičasta biljka, visoka 5-15 cm, gomoljasta lukovica prekrivena mrežastim omotačem. Vrlo je karakterna vrsta, ne može se sa drugom pomešati. Cveta vrlo rano, u februaru i martu. Polimorfna je i sklona variranju, te je opisana u mnoštvu formi: f. pluriflorus, f. leptanthus, f. micranthus, f. violaceus i dr.
Raste na suvim i kamenitim mestima, na stepskim i peščarskim livadama i u svetlim šumama (tipa Quercetalia pubescentis). Kao pontsko-mediteranski florni element nalazimo ga i u gorskom pojasu, na kamenjarskim pašnjacima i u termofilnim šumama, dok je u niziji ostatak vegetacije šumostepe (Convallario-Quercetum). U Vojvodini preživljava samo malobrojnim populacijama na Deliblatskoj peščari, Fruškoj gori, Vršačkim planinama, Titelskom bregu, Subotičko-Horgoškoj peščari i stepskim fragmentima u Bačkoj. Lekovita je biljka i rana pčelinja paša. Ovom lepom vesniku proleća preti opasnost od izletnika koji ga nekontrolisano čupaju i uništavaju, iako na njegovim preostalim staništima zaslužije punu zaštitu.

Stari naziv Crocus variegatus Hoppe & Hornsch.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Panonska nizija, severoistočna Srbija, Donje Podunavlje-Banat, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović