Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris pseudacorus L.

Srpski naziv

Žuta vodena perunika, barska perunika


Opis vrste

Jedna od najkarakterističnijih, ujedno najupadljivijih biljaka obala i vlažnih staništa, naraste i do 1,5 m visine. Višegodišnja je, širi se rizomom koji puzi u močvarnom i tresetnom zemljištu. Najlepše cveta kada je dopola potopljena, a ako dugo ostane na suvom donosi samo plavo-zelene kopljaste listove. Veliki žuti cvetovi su na vrhu, pojedinačni, dvopolni, cveta od maja do jula, donosi plod čauru. Optimum uslova nalazi u močvarnim, periodično plavnim livadama, tršćacima i šaševima, na obalama bara i depresija, dok se u staništima veštačkog porekla (tipa kubici, ribnjaci) spontano javlja veoma retko ili tek u kasnoj sukcesiji vegetacije. Nalazi se na Evropskoj crvenoj listi.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Vlaž. mesta, uz obale i plitka voda. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović