Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris sibirica L.

Srpski naziv

Sibirska perunika


Opis vrste

Višegodišnja atraktivna cvetnica, visoka i do 120 cm, jakog rizoma. Stabljike sa plavim do tamnoljubičastim cvetovima (2-3) se visoko izdižu nad visinom listova (diferencijalna odlika). Stabljika je valjkasta i šuplja, listovi uzani, linearni. Struktura cveta: sponji režnjevi perigona objajasti, postepeno se sužavaju u kratak nokatac, plavoljubičasti, u donjoj polovini svetli sa ljubičastom nervaturom. Unutrašnji režnjevi izduženo objajasti, jednobojno tamnije plavoljubičasti. Cvetanje: V-VI. Plodna čaura elipsoidna, 3-4 cm duga, poprečno nervasta.
Stanovnik vlažnih livada i šumskih čistina od nizije do gorskog pojasa. Eurosibirski florni element, kod nas reliktnog karaktera. U Vojvodini pred izumiranjem, samo u fragmentima populacija na svega nekoliko lokaliteta, u Srbiji niže Save mestimično češća.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice