Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris spuria L.

Srpski naziv

Perunika bastardna


Opis vrste

Višegodišnja, 30-80 cm visoka biljka. Listovi kraći od stabljike, sabljasti, uski, svega 5-10 mm. Stabljika plavičastosivkasta, cilindrična sa istaknutim rebrima, višecvetna. Cvetovi (2-5) na kratkim peteljkama, spoljnji režnjevi bledo ljubičastoplavi sa tamnije purpurnim nervima i u sredini sa žutom trakom; nisu bradato dlakavi. Unutrašnji režnjevi plavoljubičasti, objajasto lancetasti i postepeno se sužavaju u nokatac. Žig iste boje kao i unutrašnji režnjevi perigona. Priperci zeljasti, lancetasti i zašiljeni, na leđnoj strani zaobljeni, po obodu opnasti. Plod čaura sa dugim šiljkom i sa zatupastim rebrima. Cveta V-VI.
Nastanjuje močvarne livade, javlja blagu kiselost tla. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Kavkaz, severna Afrika. Panonsko-submediteransko-južnoatlantsko-sundski florni element. U Srbiji je jako retka vrsta, samo na nekoliko lokacija u Vojvodini, dok je u užoj Srbiji poznata sa samo jedne (novije nepotvrđene) lokacije.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Mestimična i retka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović