Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Amaryllidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Allium ursinum L.

Srpski naziv

Medveđi luk, šumski luk, srijemuš, crijemuša, cremoš, skremboš


Opis vrste

Trajnica jakog karakterističnog mirisa "na luk" – cela biljka i stanište gde je zastupljena miriše na češnjak. Lukovice 2-4 (-6) cm duge, stabljika samo pri dnu sa listovima (2-3). Dvopolni cvetovi, skupljeni u štitaste cvasti su atraktivni, upadljivo beli (kada biljka ne cveta, mnogo teže ju je uočiti na staništu). Cvet je medonosan a lukovica jestiva (kao salata i začin) i veoma lekovita. Ne sme se međutim pomešati sa fatalno otrovnim krtolama đurđevka!
Evropska, mestimično rasprostranjena vrsta u senovitim šumama i starim parkovima. Na pogodnim mestima (uvale na svežim i hranljivim tlima) formira guste populacije.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović