Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Asparagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ruscus aculeatus L.

Srpski naziv

Veprina, veprinac, bodljikava kostrika


Opis vrste

Trajni zimzeleni žbun šuma (najviše bukovih i hrastovih) koji naraste do 90 cm visine. Stablo uspravno, gusto razgranato. Ljuspasti listići (tzv. filokladijumi) objajasti, kožasti, dugi do 3 cm a široki 10-12 mm, završavaju u bodlji. Pravi listovi su sitni, nalaze se u osnovi lisnih drški. Cvetovi mali, zelenasto-bele boje, rastu u paru. Cveta u martu i aprilu. Plodovi su crvene okrugle, mesnate bobice. Semenke ostaju na biljci i tokom zime. Zbog prekomernog korišćenja u dekorativne svrhe u Vojvodini je sve ređa i ugrožena. Zaštićena je Direktivom o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore, Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune (Službeni glasnik Republike Srbije, br.31/05, 45/05), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog II - zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10) i nalazi se na Evropskoj crvenoj listi.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex V (EEC 1992-2009 EC);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Suve i stenovite šume. Široko rasprostranjena ali zbog dekorativnosti ugrožena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice