Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Orchidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Srpski naziv

Mirisni kaćunak, kaćun obični


Opis vrste

Višegodišnja, kontinentalno-mediteranska zeljasta biljka, visine 8-40 cm. Cveta od aprila do jula, cvetovi su purpurno-ljubičasti. Raste na suvim, osunčanim livadama, po šikarama i u svetlim šumama. U Srbiji je relativno česta, ali je na teritoriji Vojvodine pred nestajanjem – ovde su glavna nalazišta registrovana na Fruškoj gori i Deliblatskoj peščari. Lekovita je biljka. Ugrožena je posredno, zbog narušavanja staništa ali je i neposredno ugrožavaju izletnici. U Srbiji je zaštićena u okviru cele familije (pod sinonimom Orchis) – Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog II - zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10) i nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).

Stari naziv: Orchis morio L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice