Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Orchidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Srpski naziv


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Gomolji jajasti do loptasti, pored ovih razvijeni su i debeli korenovi. Stabljika kruta, strčeća, visoka 15-40 cm, svetlo sivozelena, katkad izuvijana, u gornjem delu neznatno uglasta, pri osnovi sa uzano priljubljenim listovima u vidu rukavca. Listova 5-6, izduženo lancetasti, plavičastozeleni, grupisani u donjem delu stabljike, najviši stoji obično nešto iznad sredine stabljike, dok je gornji deo go. Cvast ± zbijena, u početku kupasta, kasnije okruglasto jajasta ili ± izdužena, sastavljena od brojnih cvetova. Cvetovi svetlije ili tamnije ljubičastoružičastocrveni, skoro boje mesa, sa purpurnim žilama, ređe beličasti ili potpuno beli, neznatno mirisni. Brakteje lancetaste, šiljate do dugačko šiljate, sa 1 nervom, pri osnovi svetlo zelenkaste, u vršnom delu crvenkaste, ± dugačke kao plodnik ili za polovinu kraće. Kaciga izdužena, ređe jajasta, šiljata ili ušiljena, nije potpuno zatvorena. Listići perigona šiljati ili dugačko ušiljeni, dugački 6-8 mm. Spoljašnji su jajasto lancetasti, ka vrhu suženi i šiljati, vrhovi im se razilaze, većinom sa 2 purpurnocrvena nerva; bočni unutrašnji su linearno izduženi, dugački kao 1/2 do 3/4 spoljašnjih bočnih, slobodni ili ne retko do polovine sa njima srasli. Labelum uočljivo trorežnjevit, dugačak 8-10 mm, dugačak kao listići perigona ili nešto duži, beličast ili ± svetlo ljubičast, ka osnovi bleđi, sa tamno purpurnim pegama ili go; bočni režnjevi izduženi, ka vrhu obično prošireni i odsečeni, neznatno nazubljeni. Srednji režanj labeluma kupasto obrnuto srcast, na vrhu dvorežnjevit, između režnjeva sa malim zubcem, duž oboda nazubljen. Ostruga valjkasta, malo savijena, naniže upravljena, dugačka ± kao polovina plodnika. Ginostemijum nosi crvenkastoljubičastu anteru sa prljavo žutim do zelenim polenom. Cveta u maju mesecu. Raste na livadama, po obodu šuma i između žbunja. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih bumbari sistemom prevare vezane za ishranu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

Sin. Orchis tridentata Muhl. ex Willd.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice