Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Adiantaceae

Vrsta

Latinski naziv

Adiantum capillus-veneris L.

Srpski naziv

Venerine vlasi, gospina kosa


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Vlažna i senovita mesta sredoz. podr., inače samo uz neka topla vrela. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna GoraStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović