Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dryopteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz & Thell.

Srpski naziv


Opis vrste

Poznat je i pod sinonimima Dryopteris villarii subsp. submontana Fraser-Jenk. & Jermy = Dryopteris submontana Fraser-Jenk.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Silikatna podloga. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović