Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

Srpski naziv

Hrastova paprat, hrastovka, glatka paprat


Opis vrste

Planinska, šumska listopadna paprat visoka 20-30 (-40) cm. Listovi na dugim golim peteljkama, meki, živo zeleni, takođe goli. Rizom puzeći, razgranat, crn. Lisni isperci I. reda 6-9 sa svake strane, a II. reda (listići) 6 do 10 pari. Sorusi veliki, bez induzijuma. Sporangije: smeđe, sazrevaju sredinom leta. Biljka dobro podnosi hladnoću, voli acidofilna a izbegava krečnjačka tla. Posebna odlika: horizontalno držanje listova. Na našim planinama široko rasprostranjena (uprkos narodnom imenu češća u zimzelenim šumama), u mnogim delovima Evrope retka. Cirkumborealna je vrsta, zastupljena u zemljama Evrope, Azije, Severne Amerike i u Japanu.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka. Srbija, Mađarska (Panonska nizija samo Nyírség), Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović