Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

Srpski naziv

Žlezdasta paprat


Opis vrste

Listopadna šumska paprat, robustnija od srodnih vrsta (npr. hrastovka). Rizom puzeći, crn, razgranat. Lisna plojka visoka do 40 cm, tupo zelena, ljuspičava pri osnovi, lako lomljive stabljike. Listići I. i II. reda oblikuju trougao. Listića drugog reda 9 do 12 pari. Sorusi okrugli, bliži ivici na oba segmenta, bez induzijuma. Sporangije smeđe, sazrevaju sredinom leta. Posebna odlika: cela biljka ± pokrivena sitnim žlezdama. Voli acidofilne šume na vapnenastoj podlozi dok krečnjačku izbegava, dobro podnosi mraz. Ima je samo u gorskim oblastima, retka holarktična, cirkumborealna vrsta.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Vapnenasta podloga. Rasprostranjena biljka (sem ravničarskih predela).Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović