Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dryopteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Polystichum braunii (Spenner) Fée

Srpski naziv

Braunova paprat


Opis vrste

Jaka, zimzelena paprat senovitih pretplaninskih i planinskih šuma, visoka do 70 cm. Lisna plojka s 2 listića, najšira pri sredini, postepeno sužena ka osnovi, s najnižim listićima svega 2 cm dugim. Boja listova tamnozelena, površina im je kožasta, ljuspičava s obe strane. Listića ima 20 do 40 pari, objajastih; 2. razredni listići (pinule) na kratkim peteljkama s ušima pri osnovi, nazubljenih ivica, blago oštrih vrhova. Sorusi okrugli, jasno odvojeni, retko linearno raspoređeni. Induzijum: svetlobraon, centriran, pri starenju sklon smežuranju. Sporangija: sivosmeđa do crna, sazreva od sredine leta. Stanište: Sveža i senovita mesta borealnih i severnih šuma, takođe i na vlažnim stenovitim padinama. Rasprostranjenje: Evropa, Severna Amerika, Azija. Dobro podnosi niske temperature (do -35°C). Posebna odlika: kod nas nema sličnih paprati. Vrsta je u Srbiji samo mestimično zastupljena.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Senovite šume. Srbija, Mađ. i Hrv. pretpl., Crna Gora, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Karpati.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice