Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dryopteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Polystichum setiferum (Forskĺl) Woynar

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Šume. Mađarske pretpl. (Meček), Erdelj, Donje Podunavlje (j. Banat, severoistočna Srbija), Hrvatska.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice