Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Aspleniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asplenium trichomanes L.

Srpski naziv

Papratka, papratac, okrugla sleznica, slezinica zlatasta


Opis vrste

Rizom kratko puzeći. Listovi prosto perasti, prizemljuju, tamnozeleni, duguljasti ili retko poluokrugli, celi ili nazubljeno-testersti. Sorusi su mali, izduženi, prostiru se od srednjeg nerva do oboda listića, kasnije se združuju. Spore svetlomrke. VI-VIII. Stanište: Široko rasprostranjena vrstaod nizinskog do subalpskog pojasa, pretežno na kamenitoj podlozi i serpentinu. Zabeležena je i u mnogim šumskim asocijacijama. Opšte rasprostranjenje: Gotovo kontinentalna vrsta, rasprostranjena u svim hladnim, umerenim i tropskim planinskim područjima obeju hemisfera. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena b. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović