Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Aspleniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asplenium ceterach L.

Srpski naziv

Zlatna paprat, obična zlatarica


Opis vrste

Rizom pokriven crnosmeđim končasto zašiljenim ljuspama, listovi u rozeti, prezimljuju, dugi 5-15 (-20) cm, kožasti, prosto perasto usečeni, duguljasti, zimzeleni. Peteljke kratke, 1/6 do 1/4 dužine liske, pokrivene ljuspama. Liska sa gornje strane gola, sivozelena, sa donje pokrivena u početku srebrnastim, kasnije svetlomrkim ljuspama, koje su crepasto poređane. Listići naizmenični, jajasti ili duguljasti, po 9-12 sa svake strane, celi ili nazubljeni, na vrhu okruglasti. Sorusi izduženi do linearni, u početku potpuno pokriveni ljuspama, oko 2mm dugi. Spore duge 33-48 µm. Raste na suvim staništima na krečnjačkoj i silikatnoj podlozi i serpentinitima. Obično raste na stenama i u pukotinama stena.

Sin. Ceterach officinarum DC.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Karpatska konvencija - VU [subsp. bivalens], EX [subsp. ceterach]


Rasprostranjenje

Sredoz. podr. rasprostranjena (Hrv., BiH, CG), Srb., Maked., Slov., Mađ. mestimično (nedostaje u nizinama Pan. regije).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović