Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Aspleniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asplenium scolopendrium L.

Srpski naziv

Jelenak, jelenji jezik, jelenska paprat


Opis vrste

Rizom kratak, u gornjem delu pokriven ljuspama. Listovi goli, 10-60 cm dugi, široki 3-5 (-7) cm, retko više, prezimljuju. Peteljka duga za polovinu dužine liske, u donjem delu gusto obrasla ljuspastim dlakama, u gornjem delu kao i rahis obrasla smeđastim ljuspastim dlakama. Liska široko linearna, pri osnovi srcasta, celoga ili slabo valovitog oboda. Sorusi 8-18 mm, u dva paralelna reda, kosi u odnosu na glavni nerv. česta vrsta u brdskom i planinskom pojasu u lišćarskim i lišćarsko-četinarskim šumama na zasenčenim i svežim, ali na kamenitim mestima. Raste na različitim geološkim podlogama. Zabeležena je u velikom broju šumskih asocijacija.

Sin. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., Scolopendrium officinarum Sw.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Senovita mesta. Srbija, Mađarska, Hrvatska, BiH, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović