Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Srpski naziv

Krta paprat


Opis vrste

Rizom oko 5 mm u prečniku, kratak, razgranat. Listovi svetlozeleni do žutozeleni u busenu dvostruko do trostruko perasti. Sorusi okrugli, udaljeni jedan od drugog i postavljeni u dva reda. Induzijum po obodu nazubljen, pokriva sorus u obliku mehura, kasnije je zabačen unatrag, otpada kada je biljka odsporala. Spore sa oštrim bodljama. Sporonosi VI-VII. Stanište: Raste u lišćarskim i četinarskim šumama, kao i na kamenitim poluvlažnim staništima, na silikatu, krečnjaku, serpentinu i drugim stenama na različitim nadmorskim visinama. Opšte rasprostranjenje: Cela Evropa, Grenland, Azija do Himalaja, severna Afrika, Severna Amerika, Južna Amerika - Čile, Novi Zeland, Tasmanija. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović