Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cystopteris montana (Lam.) Desv.

Srpski naziv

Planinska krta paprat


Opis vrste

Sin. Polypodium montanum Lam. Fl. Franc


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija.



Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović