Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Srpski naziv

Stela, bujadika


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, mestimično. Slovenija, Karpati, Mađarske pretpl. (retka, samo planina Zemplén i zapad).Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović