Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Cryptogrammaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker

Srpski naziv

Raznolist


Opis vrste

Stari naziv Allosorus crispus (L.) Rohl.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – SAC 8110 [Siliceous scree... Cryptogramma crispa–Deschampsia flexuosa community]
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Samo na Šar-planini: Makedonija, Srbija (Kosovo).Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović