Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dennstaedtiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Srpski naziv

Bujad, obična paprat, orlova paprat


Opis vrste

Listovi kožasti, dugi 50-200 (300) cm, perasti, ne prezimljuju. Lisne drške duge koliko i liske ili nešto duže, debele do 1 cm, žućkaste, sa žljebom. Listići prvoga reda naspramni ili zbliženi. Oni naspramni su lancetasti, donji na kratkoj dršci, gornji sedeći. Listići poslednjeg reda listova izduženo lancetasti, tupi do zašiljeni, sa širokom osnovom, sedeći, najniži često pri osnovi perasto urezani do perasto deljeni, gornji celoga oboda i pri osnovi spojeni. Spore mrke, bradavičaste. Rasprostranjena je na staništima svih šumskih asocijacija, od nizina do subalpijskog pojasa, pretežno na šumskim progalama, sečinama, požarištima i dr. Naziv roda potiče od deminutiva antičkog naziva, grč. pteris = paprat, koji je postao od grč. pteron = krilo, pošto je liska perasto deljena.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena b. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice