Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Hydropteridales -> familia Salviniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Salvinia natans (L.) All.

Srpski naziv

Vodena paprat, plivajuća salvinija


Opis vrste

Nežna jednogodišnja paprat sa tankim horizontalnim stablom (debljine 1 mm i dužine do 20 cm), plivajućim dlakavim listovima koji su simetrično raspoređeni – ima ih po 3 u pršljenu – i modifikovanim korenolikim listovima pod vodom. Heterosporna je paprat. Sorusi su okruglog oblika i u grupama od 3 do 8. Spore sazrevaju od avgusta do novembra, ali se biljka razmnožava i vegetativno, izdancima koji se odvajaju. Nastanjuje sporo tekuće vode i kanale, isključivo ravničarskih predela. Obrazuje specifične plivajuće zajednice, kojih je edifikator (Salvinio-Trapetum, Salvinio-Spirodeletum, Riccio-Salvinietum natantis), a potencijalni je kompetitor ostalih flotantnih zajednica (Hydrocharitetum, Sparganietum, Nymphaeetum albo-luteae, Lemno-Utricularietum itd.). Neki smatraju da je ova biljka opasna za vodeni ekosistem, jer se može nagomilati u velikom broju i zakloniti sunčevu svetlost. Međutim to je daleko od istine, jer njegovo širenje ograničava zima – prezimljuju samo spore u mulju, dok vegetativne biljke odumiru. Slučaji prenamnoženja se dešavaju retko i na plićim vodama zagađenim organskim materijama. Kao termofilna biljka salvinija se u ovakvim vodama nagomila i zbog vode koje se brzo pregreva – tako da u ovim uslovima upravo ima zaštitni karakter, jer za vrelih letnjih dana sprečava fatalno pregrejavanje. Vodena paprat je zapravo glacijalni relikt i kao takva je u većini zemalja zaštićena. Nalazi se na Evropskoj crvenoj listi i u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Stajaćice. Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović