Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Thelypteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Thelypteris palustris Schott

Srpski naziv

Močvarna paprat, barska paprat


Opis vrste

Svetlozelena paprat vlažnih staništa. Rizom crn, puzeći, dlakav. Listovi do 120 cm dugi, pojedinačni, uspravni i dvostruko perasti. Liska jajasta, peteljka ± iste dužine. Listići prvog reda duboko perasto usečeni, lancetasti. Listići drugog reda su celog oboda ili slabo nazubljeni, pri osnovi međusobno srasli. Spore čekinjaste, sporonosi od jula do septembra. Raste na travnatoj podlozi u tršćacima, u visokoj šaši (Magnocaricion) i na tresetu (Salici-Caricetalia-Sphagnetum). Optimum uslova nalazi u močvarnoj zajednici jove (Alnetea, Alnion glutinosae, Thelypteridi-Alnetum). Reliktnog je karaktera i zaštićena je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).

sin. Lastrea thelypteris L. (Bory)
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Vlažna mesta, bare, močvare, tresetišta. Mestimična i retka vrsta.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović