Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Thelypteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt

Srpski naziv

Bukova paprat, bukovčica


Opis vrste

Srednje velika paprat, tankog puzavog rizoma. Listovi rastu pojedinačno, na dugoj ± povijenoj peteljci. Gornji deo lisne plojke srastao na bazi pinula (isperci I. reda). Ostale pinule potpuno ili delimično krilate, srasle uz dršku i svojim osnovama međusobno ± spojeni. Sorusi bez induzija.
Šumska paprat umerenih oblasti Evrope, Azije i Severne Amerike. Nalazimo ga na senovitim mestima, na acidofilnim rahlim i humoznim tlima, na vulkanskoj stenovitoj podlozi. U visinu ide do 1500 m. Kod nas je jedini predstavnik od tri evropske vrste roda, i zbog retkosti je zaštićen zakonom.

Stari naziv Thelypteris phegopteris (L.) Slosson, Dryopteris phegopteris (L.) C. Chr.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Planinske šume. Retka. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Karpati, Mađarske pretpl. (Mátra, Bakony) mestimično.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović