Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Aspidapion radiolus (Marsham, 1802)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Malva sylvestris, Malva neglecta, Lavatera thuringiaca, Althaea officinalis, Althaea rosea. Larva izgriza hodnike u srži stabljike Malvaceae. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Palearktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica