Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Ceratapion onopordi (W. Kirby, 1808)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Arctium, Carduus, Cirsium, Onopordon, Centaurea, Cnicus. Larve žive u korenu raznih "boca". Adult se hrani njihovim listovima, hrane se malim brojem vrsta biljaka. Kod ove vrste rilica je izdužena. Svoje stanište nalaze u biljakama bašti i parkova. Odrasle jedinke se viđaju od marta do decembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica