Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Lathyrus pratensis. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hrani se samo jednom vrstom biljke. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Kavkaz, Zapadni Sibir.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica