Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Diplapion stolidum (Germar, 1817)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Chrysanthemum leucanthemum, Anthemis, Matricaria. Kod ove vrste rilica je izdužena. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica