Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Protapion schoenherri (Boheman, 1839)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Trifolium arvense, Trifolium dubium. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Mala Azija, Sirija, Kavkaz, Ukrajina, Balkan, Mađarska, Južna Evropa.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice