Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Althaea, Malva. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Jugoistok Srednje Evrope, Južna Evropa, Istočna Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Tibet, Maroko, Alžir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice