Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Althaea rosea. Larva jede seme Althaea rosea. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Hrani se samo jednom vrstom biljke. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srednja Evropa, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica