Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Cionus thapsus (Fabricius, 1792)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Verbascum nigrum, Verbascum lichnitis, Verbascum thapsus, Verbascum phoeniceum. Larva se razvija u cvetovima i nezrelim plodovima prve dve navedene vrste Verbascum, a ređe u ostalima. Ova vrsta živi u biljkama bašti i parkova. Karakteristična je izdužena rilica. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od maja do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Zapadna Azija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica